Na vrch!
Fotografia budovy firmy 3U s.r.o.

O nás

Naša spoločnosť je slovenským výrobcom vodou riediteľných farieb, omietok a stierky s dlhoročnou tradíciou. Od samotných začiatkov sa snažíme spolupracovať výhradne s renomovanými zahraničnými firmami na poli technickom, ako aj technologickom, a tým prinášať prvotriedne výrobky pre svojich zákazníkov. ESMAL, ako prvý a najznámejší produkt, sa veľmi rýchlo stal obľúbený medzi spotrebiteľmi hlavne pre vysoké kvalitatívne parametre vo svojej triede a pre cenovú dostupnosť. Vývoj nasledoval progresívnym tempom a dnes sa môžeme pochváliť stabilným interiérovým programom a cenovo dostupnými exteriérovými omietkami.

Naša filozofia

Chceme prinášať prvotriedne produkty pre profesionálov za rozumnú cenu. Kladieme pritom dôraz na kvalitu, aby sme tak docielili spokojnosť zákazníka či realizátora, ktorý s produktom prichádza priamo do kontaktu.  Táto filozofia je dosahovaná zásluhou dôkladného výskumu a vývoja, ktorých výstupom je práve neustále zdokonaľovanie technických parametrov s aktívnym prihliadaním na požiadavky trhu.

Ekologický prístup

Postupnou transformáciou produktového portfólia do línie „EKOLINE“ chceme upozorniť najmä na fakt, že naše výrobky sú riediteľné vodou a ich komponenty sú ekologicky neškodné a biologicky rýchlo rozložiteľné. Každý náš produkt nielenže bez problémov spĺňa všeobecne záväzné predpisy povolených hodnôt VOC, ale množstvo takýchto látok je dokonca niekoľkonásobne nižšie, ako povoľujú normy.

Rozmer filantropie

Počas našej existencie kladieme veľký dôraz na zdravie obyvateľstva, ako aj na zdravie samotných maliarov. Ľudský rozmer je pre nás tiež veľmi dôležitý, a preto sa rôznymi sponzorskými darmi a akciami snažíme pomáhať aj tým, ktorí to najviac potrebujú.

ISO 9001:2008

Naša spoločnosť získala dňa 21.5.2012 certifikát ISO 9001:2008. Touto certifikáciou sme tak úspešne ukončili implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO. Manažment kvality s rozsahom platnosti na výrobu vodou riediteľných farieb, omietok a stierok, maloobchod a veľkoobchod je jednou z našich priorít vo vzťahu k našim obchodným partnerom a zákazníkom.