Na vrch!

V časti „Produkty“ nájdete tri sekcie výrobkov našej ponuky, a to „Interiérový program“ obsahujúci vnútorné maliarske farby, „Exteriérový program“ obsahujúci dekoratívne tenkovrstvové omietky s rôznou hrúbkou zrna a v neposlednom rade sekciu venovanú značkovému maliarskemu príslušenstvu.

Interiér

Ponuka výrobkov z portfólia interiérového programu pozostáva z maliarskych farieb ESMAL, penetračných náterov ESMAL GRUND a stierkovacej hmoty NEOGLET.

Exteriér

Ponuka z portfólia exteriérového programu obsahuje akrylátové a silikónové omietky ESMAL PUTZ s hrúbkou zrna 1,5 alebo 2,0 mm, penetračný náter ESMAL PUTZGRUND a lepiacu hmotnu ESMALFIX pre zatepľovanie fasád.

Maliarske náradie

Ponuka exkluzívneho maliarskeho náradia ESMAL PROFI zahŕňa značkové príslušenstvo vyvinuté pre prácu s výrobkami značky ESMAL.