ESMALFIX

ESMALFIX – kontaktné lepidlo pod zatepľovací systém je lepiaca hmota a stierka vyrobená na báze cementu. Je určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny, uloženie výstužnej mriežky zo sklotextílie, vyrovnanie nerovností povrchov a zachytenie profilov zatepľovacieho systému. Je súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému ESMAL® THERM, na ktorý bolo vydané Európske technické osvedčenie ETA v súlade s ETAG 004.

Vizualizácia balenia ESMALFIX

Vlastnosti

Doba vyzretia 24hod. na každý 1mm vrstvy hmoty
Prídržnosť polystyrén a minerálna vlna: min. 0,08 N/mm² ; betón: min. 0,25 N/mm²
Paropriepustnosť faktor difúzneho odporu : max. 35
Výdatnosť cca 3 - 6 kg/m² pri lepení izolantu a cca 3 - 6 kg/m² pri aplikácii výstužnej vrstvy

Príprava materiálu na použitie

Lepiaca hmota sa pripravuje pridaním vody, 0,23 – 0,27 litra na 1 kg suchej zmesi. Mechanicky sa spracuje použitím nízkootáčkového miešadla so špirálovitou vrtuľou, prípadne v miešačke. Následne sa nechá odležať 5 – 10 minút a opätovne sa premieša.

Spôsob nanášania

Pri lepení polystyrénu alebo minerálnej vlny sa lepiaca hmota nanáša súvisle po tomto okraji ako aj strede 2-3 x terčíkovito formou koláčikov tak, aby min. vrstva pokrytia platne bola 40% plochy. Pri zachytávaní sklotextilnej mriežky sa výstužná malta nanáša nerezovým hladítkom v hrúbke min. 3 mm. Po zatlačení zúbkovou stierkou sa povrch zahladí.

Veľkosť balení

Papierové vrecia s hmotnosťou 25 kg.

Na stiahnutie