Rekonštrukcia bytu - Budapešť

V rámci rekonštrukcie bytu v centre Budapešti boli na predfinálnu úpravu stien použité stierkovacie hmoty NEOGLET a STEMAL AIRLESS.

  • Typ: Byt (výška stropu 3,90m)
  • Plocha: 240m2 sadrokartónu na strope + omietky na stenách
  • Na sadrokartónové spoje s použitím pásky bol použitý produkt NEOGLET
  • Finálna stierka: STEMAL AIRLESS aplikovaná Airless zariadením BM AIRLESS EP970TX bez riedenia (spotreba cca 1,06kg / m2)
  • Trvanie aplikácie: 5,5 dňa
  • Lokalita: Budapešť, Maďarsko

Krátka video ukážka z aplikácie v Budapešti