O nás

Na Slovensku vyrábané farby ESMAL majú úspech u profesionálov aj bežných používateľov hlavne pre svoju vysokú kvalitu. Tú zabezpečujeme priamo v našej výrobnej hale v Záhorskej Bystrici, kde vznikajú vodou riediteľné farby, omietky i stierky. Neustále sledujeme technické a technologické trendy u nás aj v zahraničí, aby sme mohli ponúkať prvotriedne výrobky, ktoré spĺňajú vysoké kvalitatívne parametre. Sme hrdí na náš stabilný interiérový program a cenovo dostupné exteriérové omietky. Veľká vďaka za úspech patrí najmä našim zamestnancom a vedeniu, lebo bez vzájomnej spolupráce a chuti pracovať, by sme nedosiahli túto profesionálnu úroveň.

Úspech na trhu

Našim cieľom je spokojnosť zákazníka a realizátora, ktorý s našimi farbami priamo pracuje. Preto kladieme dôraz na neustály výskum a vývoj, čo nás posúva dopredu a zdokonaľuje a rozširuje portfólio produktov. Sme radi, že sa nám darí prinášať na trh prvotriedne produkty za rozumnú cenu, ktoré vyhovujú zákazníkom i profesionálnym maliarom.

Ekologický prístup

Záleží nám na životnom prostredí, preto sme naše produkty postupne transformovali do línie „EKOLINE“. To znamená, že ich komponenty sú ekologicky neškodné a biologicky rýchlo rozložiteľné. Každý náš výrobok nielenže bez problémov spĺňa množstvo povolených hodnôt VOC (prchavé organické látky), ale ich pomer je dokonca niekoľkonásobne nižší ako povoľujú normy.

Ľudský rozmer

Kladieme veľký dôraz na zdravie našich zamestnancov, ako aj na zdravie používateľov našich farieb. Snažíme sa však realizovať aj mimo nášho okruhu a preto rôznymi darmi, akciami či príspevkami pomáhame tam, kde je to potrebné.

Certifikované výrobky

Naša spoločnosť získala v roku 2012 certifikát ISO 9001:2008. Úspešne sme tak ukončili implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO. Manažment kvality s rozsahom platnosti na výrobu vodou riediteľných farieb, omietok a stierok je dôležitým parametrom bezpečnosti vo vzťahu k našim obchodným partnerom a zákazníkom.