ESMALTHERM – je vonkajší kontaktný zatepľovací systém. Používa sa na zvislé obvodové steny budov z dôvodu zvýšenia tepelného odporu stavebných konštrukcií. Zatepľovací systém používa ako izolant dosky z penového polystyrénu ako aj z minerálnej vlny. Pre konečnú povrchovú úpravu sa aplikuje akrylátová alebo silikónová omietka ESMAL PUTZ, ktorá vyniká vysokou prídržnosťou, paropriepustnosťou, odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV stabilitou..

Prečo zatepľovať so systémom ESMAL THERM?

V súčasnosti sa kladú vysoké nároky na energetickú efektívnosť budov. Zvyšujúce sa ceny energií a vysoká environmentálna záťaž pri ich získavaní nás nútia zamyslieť sa nad investíciou do úspory energií. Zateplenie je jedným z riešení, ktoré prináša výsledky hneď po realizácii.

 

Prednosti zateplenia

  • Optimalizácia vnútornej klímy v obydliach, a zároveň aj zmierňovaním vplyvu vonkajších teplôt na interiér.
  • Ochrana životného prostredia, keďže zatepľovanie prispieva k znižovaniu výroby skleníkových plynov.
  • Estetika vo vytvorení nového vzhľadu fasády ako aj vytvorenie krajšieho pohľadu na obydlie, najmä pri rekonštrukciách starších objektov.

Spotreba materiálu

Spotreba jednotlivých komponentov závisí od:

  • Druh podkladového materiálu
  • Rovnosť podkladu
  • Druh izolantu
  • Hrúbka izolantu, príp. iné

Odporúčania

Odporúčame mať pred každou montážou zatepľovacieho systému vyhotovenú projektovú dokumentáciu, ktorá vyberie správne komponenty vzhľadom na vyššie spomenuté faktory. Dokumentácia totiž určí presnú hrúbku izolantu a následne určí spotrebu všetkých komponentov na m² plochy.

ESMAL THERM je univerzálny certifikovaný systém. Pri správne navrhnutej skladbe v projekte sa dá aplikovať na takmer všetky druhy podkladov (betón, tehla, pórobetón a iné). Všetky komponenty zatepľovacieho systému spĺňajú podmienky pre udelenie certifikácie na základe normy ETAG 004. Komponenty sú navrhnuté tak, aby systém ako celok pri exteriérových poveternostných podmienkach vydržal minimálne 20 rokov.

Dostupnosť komponentov systému

Vybrané komponenty sú dostupné našim odberateľom. Produkty ESMALFIX, ESMAL PUTZ GRUND a ESMAL PUTZ sú štandardne skladom v našej ponuke. Ostatné komponenty od našich certifikovaných dodávateľov sú dostupné na objednávku v krátkej dodacej lehote

Skladba zatepľovacieho systému

Druh izolantu EPS Minerálna vlna
Lepenie ESMALFIX ESMALFIX
Izolant Dosky z penového polystyrénu Dosky z čadičovej vlny
Kotvenie izolantu Rozperné kotvy Rozperné kotvy
Stierkovanie výstužnej vrstvy ESMALFIX ESMALFIX
Výstužná vrstva Sklotextilná mriežka Sklotextilná mriežka
Základný náter ESMAL PUTZ GRUND ESMAL PUTZ GRUND
Konečná úprava ESMAL PUTZ AHO / ARO ESMAL PUTZ SIHO / SIRO

 

Montáž systému

Kontaktujte nás a zašleme Vám presný technologický postup, technologické detaily, prehlásenie o parametroch ETICS a detailné Európske technické posúdenie ESMAL THERM.

Dokumentácia na stiahnutie