Sadrové omietky a príprava pred maľovaním

 

V súčasnosti sú obľúbenou úpravou stien v interiéroch sadrové hladené, gletované omietky. Vzhľadom na časté a opakujúce sa problémy, ktoré môžu vzniknúť pri maľovaní takýchto podkladov sme pre vás pripravili nasledovné odporúčania, pri dodržaní ktorých budete s výsledkom maľovania spokojní.

 

nazov obrazka

Čo je to sadrová omietka a v čom sa zásadne líši od napr. vápenno cementových omietok ?

Sadrové omietky sa vyznačujú veľkým podielom látok, ktoré majú vlastnosť zadržiavať vodu na dlhé obdobie. Napríklad pri vápencovo-cementovej omietke zrenie (vysušenie) trvá niekoľko dní. Pri sadrovej omietke to môže trvať aj niekoľko mesiacov v prípade, že sa na stavbe nekúri a nie sú použité odvlhčovače.

Dôležité je, držať sa odporúčaní výrobcu sadrovej omietky, avšak výsledná povrchová vlhkosť omietky pred maľovaním musí byť menšia ako 5% (prakticky je nedosiahnuteľná bez odvlhčovača ani v letných mesiacoch).

Čo sa môže stať ak sa nedodrží technologický postup ?

Najčastejším problémom pri maľovaní na sadrové omietky je vznik tzv. pomarančovej kôry. Ide o jav, kedy je omietka ešte nedostatočné rovnomerne suchá a ide sa priamo maľovať na ňu bez penetrácie, prípadne aplikáciou nevhodného penetračného náteru. Počas nanášania farby omietka na suchých miestach vsiakne vodu a na vlhkých vodu nevsakuje. To má za následok nerovnomernú nasiakavosť na stene a vznik nežiadúcich fľakov v podobe až štruktúrovaných máp. Tieto sú na stene nesúrodé a tvoria výrazný estetický nedostatok.

 

 

Ukážka javu pomarančovej kôry:

Na sadrovú omietku bol do jednej polovice (na fotografii v dolnej časti) aplikovaný penetračný náter ESMAL GIPSGRUND (v jednom nátere) a následne po zaschnutí aplikovaný jeden náter maliarskou interiérovou farbou ESMAL EXCLUSIVE. Na druhú polovicu steny (na fotografii hore) penetračný náter ESMAL GIPSGRUND aplikovaný nebol - aplikovala sa iba maliarska farba ESMAL EXCLUSIVE. Po zaschnutí bolo možné v hornej časti (bez penetračného náteru) pozorovať výrazný nežiadúci jav pomarančovej kôry v takom rozsahu, že odstránenie bude možné iba fyzickým brúsením, prestierkovaním a premaľovaním.    

 

Ako predísť uvedeným problémom ?

nazov obrazka

Pre dokonalý výsledok povrchovej úpravy aj na sadrových omietkach sme vyvinuli produkt ESMAL GIPSGRUND. Ide o špeciálny penetračný náter určený na sadrové podklady, ktorý na rozdiel od univerzálnych penetračných náterov zabráni vzniku pomarančovej kôry aj pri nedostatočne suchých podkladoch. Penetrácia ESMAL GIPSGRUND má výborné aplikačné vlastnosti, zvýšený prienik do podkladu, vysokú paropriepustnosť, zvýšenú pevnosť a vodeodpudivosť. Predlžuje dobu spracovateľnosti následne aplikovaného materiálu a znižuje riziko farebných odchýlok pri maľovaní s farbami obsahujúcimi pigmentové pasty.

Pre správnu funkciu náteru sa riaďte pokynmi výrobcu na riedenie a venujte zvýšenú pozornosť príprave podkladu pred penetrovaním. Nanášajte ho iba na suchý, prachu a nečistôt zbavený odmastený podklad v jednom nátere štetcom alebo valcom. Viac informácií o produkte ESMAL GIPSGRUND nájdete TU

 

Čo robiť v prípade, že sa jav na stavbe už vyskytol ?

Ak náhodou pozorujete jav pomarančovej kôry po aplikácii prvej vrstvy farby, je potrebné nesúrodé miesta fyzicky ošmirgľovať, prípadne zahladiť interiérovou stierkou a následne prebrúsiť. Ďalšie vrstvy farby problém nevyriešia. Práve ho ešte zvýraznia, nakoľko vzniknuté fľaky sú kopírované nerovnosti na stene. Tu nepomôže ani dodatočná aplikácia penetračného náteru ESMAL GIPSGRUND, pretože je už aplikovaná farba, ktorá zabráni priamemu spojeniu s podkladom.

V najhorších prípadoch je riešením forma celoplošného stierkovania steny. Interiérová akrylátovo-silikátová stierka (NEOGLET, STEMAL) dokáže vytvoriť dostatočne hrubú vrstvu (do 2mm), aby nedostatky z omietky odstránila.