Príprava podkladov - Penetračné nátery

Čo je to penetrácia a aký je jej účel ?

Penetrácia je základný náter, ktorý podklad (stenu) pripraví na krycí náter maliarskej farby. Zvyčajne má farbu a konzistenciu bielej vody (riedkeho mlieka), ktorá sa ale pri vysychaní vsakuje do podkladu a na stene po správnej aplikácii nezanechá nežiadúce stopy. Penetrácia zjednotí premenlivú nasiakavosť podkladu a tým sa zabezpečí rovnaká nasiakavosť krycej maliarskej farby. Vyhnete sa tak rôznym „mapám, výkvetom, fľakom“ po nanesení náteru, obzvlášť pri farbách obsahujúcich pigmentové pasty. Penetrácia taktiež významne zvyšuje priľnavosť farby k podkladu. Okrem penetrovania podkladu pred maľovaním je možné penetráciu použiť napr. aj pod stierkovacie hmoty, omietky, samonivelizačné hmoty, betón v interiéroch ako aj exteriéroch. Pri tomto type aplikácie nie je úlohou penetrácie zabrániť nežiadúcim fľakom ale pripraviť podklad na následnú vrstvu stierky, omietky a pod. a to hlavne zvýšením priľnavosti.

Akú penetráciu zvoliť ?

V súčasnosti sú na trhu dostupné rôzne druhy penetrácií a nesprávny výber môže mať za následok spôsobenie ťažšie odstrániteľných škôd. Najdôležitejšou vecou pri výbere správneho penetračného náteru je zhodnotiť druh a kvalitu existujúceho podkladu. Viac informácií o správnom výbere penetrácie ako aj príklady z praxe popisujeme v samostatnom článku, ktorý si môžete prečítať TU

Pred samotnou aplikáciou penetračného náteru je nutné dodržiavať technologický postup a riedenie stanovené výrobcom. Ak penetračný náter nariedime vyšším pomerom ako stanovuje výrobca, stráca penetrácia svoj účel - znižujú sa jej účinky (v podstate penetrujete iba vodou). Naopak pri vysoko-koncentrovaných penetráciách ich nenariedenie spôsobí, že na stene vytvoríte podklad podobný sklenej tabuli a penetrácia nepreniká do podkladu. Takisto sa zníži nasiakavosť vrchnej vrstvy farby a v konečnom dôsledku aj krycia schopnosť. Následne nanášaná vrstva farby na takýto podklad dostatočne nepriľne a kĺže sa dole. Nedostatočne nariedená penetrácia taktiež uzatvára póry a výrazne znižuje paropriepustnosť omietok.

Prečo penetráciu NEVLIEVAME do farby ?

Penetračný náter v spojitosti s vodou má za úlohu regulovať prienik do podkladu. Akonáhle sa penetrácia prileje do farby, plnivá a iné suroviny vo farbe zabraňujú prieniku do podkladu. Tým pádom penetrácia automaticky stráca účel. Podklad teda nie je dostatočne pripravený, pretože ho vlastne maľujeme farbou s vyšším obsahom spojiva. Farba nariedená penetráciou môže vykázať výrazne nedostatky v podobe zvýšeného lesku, čo má za následok viditeľné stopy, fľaky a mapy po maľovaní. Penetračný náter v sebe obsahuje určitý podiel sušiny (napr. 20-25%). Ak penetráciu nariedime vodou vo výrobcom odporúčanom pomere napr. 1:4 – 1:5 penetrujeme penetráciou s 5% podielom sušiny. Ak ale napríklad 1 liter penetrácie so stanoveným riedením 1:4 vlejeme do 20kg farby, podiel sušiny sa výrazne zníži na zanedbateľné minimum a účinnosť penetračného náteru sa stratí. Penetrácia okrem toho potrebuje čas na vsiaknutie a uschnutie v podklade čo v prípade jednej vrstvy s farbou nie je možné.

Kedy NIE JE potrebné používať penetračný náter ?

Vo všeobecnosti odporúčame penetrovať pred každým maľovaním. Iba v prípade nových, dokonale vyzretých a čistých vápencovo-cementových omietok, ktoré neboli vyspravované tmelmi (podklad je jednoliaty) a idú sa maľovať na bielo, nie je vždy nutné používať penetračný náter. Penetračný náter sa tiež nepoužíva medzi vrstvami maľovania tou istou farbou.

Problematické podklady

Medzi najčastejšie problematické podklady v súčasnosti patria sadrové podklady (sadrové hladené, gletované omietky). Problematike týchto podkladov sa venujeme v samostatnom článku, ktorý si môžete prečítať TU